Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument definuje Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.euro-ekol.sk (ďalej len: Webová stránka). Správcom Webovej stránky je firma JS-service s.r.o. JS-service s.r.o. so sídlom v Žiline na presnej adrese A. Bernoláka 31/2168 010 01 Žilina Slovakia, zapísaná do registra Obchodný register Okresného súdu Žilina oddiel Sro vložka č. 20562/L.

Vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním za účelom prezentovania obchodnej ponuky prostredníctvom telefonického, e-mailového kontaktu alebo realizácie služby poskytovanej spoločnosťou JS-service s.r.o.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Základom spracovania údajov je Váš súhlas a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú spracované len za účelom prezentácie obchodnej ponuky alebo poskytnutia služby.

Máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa obráťte na JS-service s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 31/2186, 010 01 Žilina alebo e-mailom: info@euro-ekol.sk

Návrat hore